ΕΠΑνΕΚ 2014-2022 Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης   EPAnEK 2014-2022 European Regional Development Fund

ВИЛЛА АЙЛИДА:

ГОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ: 2013,
ГОД ПОСТРОЙКИ: 2013,
ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 800 кв.м.,
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ: 90 кв.м.,
ЧАСОВНЯ: 20 кв.м.,
БАССЕЙН ТЕРРИТОРИЯ: 88 кв.м.
СПАЛЬНИ: 1,
ГОСТЕВАЯ КОМНАТА МАСТЕР: 1,
ВАННЫЕ КОМНАТЫ: 2,
ТУАЛЕТ: 1