ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@synarmosis.com

τηλ. : 210 6231370

Ευάγγελος Δεληκατερίνης:
vdel@synarmosis.com
κιν. : 6936197200

 

Λεωφορος Κηφισιάς 255,
14561, Κηφισιά