• Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης – αξιοποίησης γης και ακινήτων (Integrated real estate services)
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Κατασκευή – Ανακατασκευή κτηρίων
  • Διαχείριση – Συντήρηση εγκαταστάσεων ακινήτων (Property Facilities Management)

Integrated approach • Concrete result