ΕΠΑνΕΚ 2014-2022 Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης   EPAnEK 2014-2022 European Regional Development Fund

KONTAKT

info@synarmosis.com

Tel.-Nr.: +30 210 6231370

Evangelos Delikaterinis
vdel@synarmosis.com
mob.: +30 6936197200

Kifisias Allee 255, GR-145 61 Kifisia